Canolfan Gristnogol Cymru Wledig

Canolfan Gristnogol Cymru Wledig

Canolfan Gristnogol Cymru Wledig

Mae’r Ganolfan Gristnogol yn elusen gofrestredig sy’n cael ei rheoli gan yr Ymddiriedolwyr a Gr┼Áp Llywio. Mae pob un o’r Ymddiriedolwyr yn Gristnogion o wahanol enwadau. Mae’r Ganolfan Gristnogol yn gyfleuster sy’n defnyddio’r Gymraeg a/neu’r Saesneg sy’n bodoli i gefnogi Eglwysi a chyrff Cristnogol. Cefnogwn y Caplaniaid sy’n gweithredu ar faes y sioe yn ystod y rhan fwyaf o ddigwyddiadau cyhoeddus ac rydym yn cynnig lleoliad iddynt ar gyfer eu gwaith.

Lleolir y ganolfan ar Faes Sioe Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, yn union y tu allan i Lanfair-ym-Muallt.

Rydym wedi ein lleoli yn yr ystafelloedd i fyny’r grisiau yn adeilad Clwyd / Morgannwg (yr hen Neuadd Fwyd) yn agos at y brif fynedfa i gerbydau (gweler y map isod).